Deelrapport 6: Analyse

Probleemstelling

Lelystad Airport wil een luchthaven worden waar jaarlijks 3 tot 4 miljoen passagiers worden afgehandeld. Het heeft op het moment echter niet voldoende faciliteiten om deze capaciteit te waarborgen. Ook de infrastructuur rond het vliegveld is niet geschikt om deze hoeveelheid passagiers op een goede manier af te kunnen wikkelen.

Achtergrond, 'het waarom'

De stakeholders die bij de uitbreiding van Lelystad Airport betrokken zijn, zijn o.a.:

Lelystad Airport
Regio Lelystad
Schiphol Group

Lelystad Airport:

Aangezien het hier de uitbreiding van Lelystad betreft, zal de relevantie van het probleem en dus het uitvoeren van het onderzoek, bijzonder groot zijn. Lelystad wil groeien(van alleen ongeregelde naar geregelde luchtvaart) en overgaan van regionale/lesvluchten naar intra-europese zakelijke luchtvaart. Om dit te bewerkstelligen zullen er dus verregaande maatregelen moeten worden getroffen, waardoor Lelystad Airport ingrijpend zal gaan veranderen. Uit het onderzoek zal blijken hoe deze herinrichting/herstructurering van Lelystad Airport in zijn werk zal gaan. Er moet extra personeel aan worden genomen, er zal grond moeten worden aangekocht, tijdens de verbouwing zal het vliegveld gewoon openblijven, allemaal uitkomsten van het onderzoek die gevolgen zullen hebben voor het vliegveld zelf.

Regio Lelystad:

De uitbreiding van Lelystad Airport zal veel voordelen hebben voor de regio, maar ook nadelen (vooral wat betreft milieu en overlast). Er zal werkgelegenheid worden gecreëerd in de regio en de infrastructuur zal worden aangepakt. Positieve ontwikkelingen dus, maar dan zal de regio Lelystad het wel in moeten kunnen passen en eventueel hun eigen plannen aan gaan passen. Ook zal de regio te maken krijgen met meer geluidsoverlast en ook een grotere milieubelasting van het vliegveld. De relevantie zal dus vooral liggen in de aanleg van de banen, aangezien dat bepaalt hoe de vliegtuigen zullen vliegen en dus hoe groot de overlast voor omwonenden zal zijn.

Schiphol Group:

Schiphol Group, de eigenaar van Lelystad Airport, zal het leeuwendeel van de financiering voor zijn rekening gaan nemen en dat is dan ook de belangrijkste uitkomst van het onderzoek voor Schiphol Group. Ook zal uit het onderzoek blijken of Lelystad een goed alternatief kan worden voor Schiphol, wat betreft zakelijke passagiers, en of men dus de belasting op Schiphol zelf kan verlagen door een groot deel van de zakelijke vluchten over te hevelen naar Lelystad. Dit zou betekenen dat Schiphol Airport op andere gebieden verder kan groeien en dus internationaal een belangrijke luchthaven kan blijven. Als er bijvoorbeeld uit het onderzoek naar voren komt dat er een zeer goede verbinding mogelijk is tussen Schiphol en Lelystad, zal dit overstapmogelijkheden van de twee vliegvelden makkelijker maken en dus aantrekkelijker om toe te passen voor de Schiphol Group.

Doelstelling

Het uitbreiden van Lelystad Airport naar een capaciteit van 3 tot 4 miljoen zakelijke passagiers per jaar.

Verantwoording relevant referentievoorbeeld

Een goed referentievoorbeeld voor Lelystad Airport is het kleinste vliegveld van Londen, London City Airport.

Net als het toekomstige Lelystad Airport van onze opdracht verwerkt dit vliegveld zo’n drie miljoen zakelijke passagiers per jaar. Het vliegveld is gelegen in het oosten van Londen. Wat betreft ligging is het dus niet goed te vergelijken met het vliegveld van Lelystad. Dit ligt namelijk behoorlijk ver van de grote steden verwijderd en niet in een stedelijke omgeving, zoals London City Airport dat wel ligt.

Op andere punten is dit een verantwoord referentievoorbeeld. De capaciteiten van de vliegvelden zullen ongeveer hetzelfde worden, het soort passagiers ook. Beide vliegvelden richten zich op de zakelijke passagiers, wat ook voor bedrijvigheid zal gaan zorgen rondom Lelystad Airport. Deze bedrijvigheid zal ook te vergelijken zijn met die in het oosten van Londen. Vergelijkbare bedrijven zullen zich namelijk willen gaan vestigen rondom het vernieuwde vliegveld.

Andere relevante referentievoorbeelden die we zouden kunnen gebruiken zijn de huidige vliegvelden in Nederland. Voornamelijk de kleinere vliegvelden, als Rotterdam Airport en Eindhoven Airport kunnen goed worden gebruikt als voorbeeld. Bij deze vliegvelden moeten we wel rekening houden met het feit dat deze zich vooral richten op vakantieverkeer. Ook is de capaciteit van deze vliegvelden meer dan twee keer zo klein als die van het toekomstige Lelystad Airport.

Systeemgrenzen, Aannames en Uitgangspunten per deelvraag


Werkgelegenheid

Systeemgrenzen

 • die al aanwezig is vanwege het bestaan van Lelystad Airport.
 • die ontstaat na de uitbreiding van Lelystad Airport

Aannames

 • Kantoren van voornamelijk internationale bedrijven zullen zich willen vestigen nabij Lelystad Airport t.b.v. een goede internationale bereikbaarheid.
 • Een bedrijf in de buurt van Lelystad Airport zal voor evenveel werkgelegenheid zorgen als een bedrijf in de buurt van een andere luchthaven bij gelijke omzet.
 • Bedrijven zullen zich alleen in de buurt van een vliegveld vestigen als ze zelf denken daar meer winst te draaien of sneller te groeien dan op andere mogelijke locaties.
 • Er is 16m2 ruimte per werkplek nodig op een kantoor. (inclusief kantine, toiletten, muren etc.)
 • In een winkelcentrum werkt er ongeveer 1 persoon per 25m2
 • In een terminal werkt ongeveer 1 persoon per 50m2

Uitgangspunten

 • Er komen bedrijven voor de voorzieningen t.b.v. Lelystad Airport.
 • Er wordt ruimte vrijgehouden voor kantoren in het ontwerp van het nieuwe Lelystad Airport. De complexen zullen op een later tijdstip door private ondernemingen wroden ontwikkeld.
 • Voorzieningen zoals souvenirwinkels en restaurants worden geleverd door wereldwijd bekende bedrijven.

Eisen

 • De ontwikkeling van Lelystad Airport moet voldoende banen opleveren voor de inwoners van Lelystad, dat wil zeggen 800 banen per 1 miljoen passagiers.
 • Het kantoorgebouw moet minimaal 12000m2 grondoppervlak krijgen en ongeveer 3 verdiepingen hoog worden.

Voorzieningen

Systeemgrenzen

 • Er wordt alleen onderzoek gedaan naar de voorzieningen op het terrein.

Aannames

 • De voorzieningen zullen veelvuldig en intensief gebruikt worden.
 • De voorzieningen zullen onderhoudsvriendelijk moeten zijn.
 • 5% van de passagiers reizen door en zullen willen overnachten op of in de buurt van de luchthaven.

Uitgangspunten

 • Er zullen sanitaire voorzieningen aangelegd moeten worden.
 • Er zal parkeerruimte nodig zijn.
 • De terminal zal uitgebreid moeten worden.
 • Er zal rekening gehouden moeten worden met het feit dat vliegtuigen 's nachts op de luchthaven zullen verblijven.
 • Voorzieningen betreffen alleen het noodzakelijke. Geen overbodige luxe. Bij het ontwerp zullen wij aangeven welke detailhandel in de terminal zal worden ingepast.
 • Er zal onderscheid gemaakt worden tussen klant- & personeelsvoorzieningen.

Eisen

 • Er moeten in totaal 6000 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Als uitgegaan wordt van 10 m2 dan komt dit neer op een parkeerplaats van 60.000 m2
 • De nieuwe terminal moet minimaal een oppervlakte hebben van 30.000 m2.
 • Er komt een vliegtuigplatform voor 30 vliegtuigen, wat neerkomt op een platform van ongeveer 60.000 m2
 • Het hotel moet plaats hebben voor 5% van de passagiers, een aantal werknemers en eventuele passagiers met een geannuleerde vlucht. Er zijn dan ongeveer 750 kamers nodig met een oppervlakte van gemiddeld 20 m2 per kamer.

Gegevens zakelijke luchtvaart

Systeemgrenzen

 • Alleen intra-europees vliegverkeer wordt in beschouwing genomen. Dit heeft als reden dat de toestellen, middelgroot van formaat, bestemd zijn voor deze afstanden. Slechts een enkel middelgroot toestel is in staat transatlantische vluchten te maken en Azie is sowieso niet haalbaar. Bovendien zorgt dit ervoor dat we geen rekening hoeven te houden met verschillende tijdzones en dat de vliegtijden te overzien zijn. Dit zorgt voor een beter inzicht in de vertrek- en aankomsttijden van de passagiers.

Aannames

 • 3 tot 4 miljoen: We nemen aan dat de capaciteit van Lelystad Airport 3 tot 4 miljoen passagiers per jaar is.
 • Zakelijk: We nemen aan dat de passagiers op Lelystad zakelijke reizigers zijn.
 • Spreiding: Verder nemen we aan dat de vluchten voornamelijk in de vroege ochtend en late avond plaats zullen vinden. Zakelijke reizigers zullen immers zo min mogelijk onnodige overnachtingen willen hebben en willen daarom vroeg vertrekken en 's avonds op een laat tijdstip weer aankomen.
 • Toestellen: We nemen aan dat de toestellen van middelgroot formaat zullen zijn. Dit in verband met de grootte van de landingsbaan.

Uitgangspunten

 • Landingsbaan: De huidige landingsbaan zal behouden blijven. Deze zal wel verlengd en verstevigd moeten worden. Er komt geen tweede baan bij omdat op dit moment 98% van alle vluchten gewoon door kan gaan bij zijwind. Het is dus onrendabel om een tweede baan aan te leggen.
 • Middelgrote toestellen: De vluchten worden uitgevoerd met middelgrote toestellen zoals Fokker 50, Fokker 70, Fokker 100, BEA-146, Boeing 737 en de Airbus 320. Dit heeft te maken met de landingsbaan, die niet geschikt is voor grotere toestellen, zelfs na de geplande verlenging en versteviging.
 • Homebase: Ook zal Lelystad Airport een homebase zijn omdat de zakelijke vluchten voornamelijk vroeg in de ochtend en wat later in de avond zullen vertrekken en aankomen. Hierdoor is het makkelijker als het vliegtuig ’s ochtends al aanwezig is en ’s avonds niet nog ergens anders heen moet vliegen.

Eisen

 • Lijndiensten: Lelystad Airport zal zich gaan focussen op de grotere lijndienstmaatschappijen zoals KLM, Lufthansa e.d. Ten eerste vliegen prijsvechters voor zakelijke passagiers op ongunstige uren, dus zullen we hier niet naar kijken. Ten tweede zouden chartervluchten de capaciteit van de landingsbaan onder druk zetten, omdat deze toestellen weinig passagiers aan boord hebben maar wel dezelfde tijd nodig hebben om te landen en op te stijgen. Tot slot verwachten zakelijke passagiers een goede service aan boord van een vliegtuig, dit wordt wel geboden bij lijndienstmaatschappijen maar niet bij prijsvechters. Daarom kiezen wij om alleen met de grotere lijndienstmaatschappijen te werken.
 • Point-to-point: De vluchten die vanuit Lelystad Airport vertrekken zullen point-to-point zijn. Dus geen transfervluchten. Dit heeft te maken met het feit dat er niet over Lelystad gevolgen mag worden en er geen directe vluchten van en naar Schiphol kunnen worden uitgevoerd. Dit beperkt de transfermogelijkheden zodanig, dat het beter is om voor point-to-point vluchten te kiezen.

Veiligheid & Calamiteiten

Systeemgrenzen

 • Het gaat er om welke ruimte moet worden gecreërd en voorzieningen en apparaten in grote lijnen.
 • Bij brandveiligheid is het dus belangrijk dat er een standplaats is voor een brandweerwagen, niet wat voor brandweerwagen er moet zijn.
 • Bij smokkeldetectie gaat het om de ruimte die opengelaten wordt voor de detectoren, niet om wat voor detectoren er gaan komen.
 • Bij overige criminaliteit gaat het erom dat er toezicht is, niet wat het specifieke hulpmiddel is dat wordt gebruikt.
 • Bij veiligheid van passagiers gaat het om vluchtroutes, nooduitgangen e.d., niet hoe die werken.
 • Bij het onwel worden van passagiers gaat het erom dat er ruimte is voor EHBO, ambulance e.d., niet wat hier allemaal bij gebruikt wordt.

Aannames

 • De huidige beveiliging voldoet niet aan de toekomstige eisen, aangezien het om privéluchtvaart gaat en er dus weinig bedreiging is.

Uitgangspunten

 • In geval van calamiteiten moeten er voldoende voorzieningen zijn om:
  • Een brand in de terminal goed te kunnen beheersen. Sprinklerinstallaties, goed aangegeven vluchtroutes en nooduitgangen zullen nodig zijn.
  • Bij een vliegtuigongeval snel ter plaatse te kunnen zijn en vervolgens voldoende materiaal hebben om goed te kunnen handelen. Twee brandweerauto's zullen nodig zijn en ook standplaatsen hiervoor. Een ambulance en standplaats zullen niet nodig zijn, aangezien de aanrijdtijd vanuit Lelystad aan de norm voldoet.
 • Detectoren om smokkel te voorkomen.
 • Cameratoezicht in de gehele terminal en op het buitenterrein, zodat het gehele complex in de gaten kan worden gehouden.
 • Er moet een ruimte komen voor Eerste Hulp. Deze zal alle basisfaciliteiten voor eerste hulp moeten bevatten, waarbij er tegelijkertijd 1 verpleger zal komen te werken. Bij grotere verwondingen zal immers worden doorverwezen naar ziekenhuizen.

Eisen

 • Bij ongevallen moet de brandweer binnen twee minuten ter plaatse zijn. Er moeten dus opstelplaatsen komen en twee brandweerauto's.
 • Bij ongevallen moet er binnen 7 minuten een ambulance ter plaatse zijn. Hiervoor is ook een opstelplaats nodig, er kan worden volstaan met 1 ambulance, aangezien de rest van het IJsselmeerziekenhuis kan komen.

Effecten op het milieu

Systeemgrenzen

 • Aanvliegroutes worden op geluidsoverlast onderzocht.
 • Het gaat er om dat het hele project in de omliggende natuurgebieden zo goed mogelijk kan worden ingepast. Er moet sprake zijn van een compromis tussen natuur en infrastructuur. Zowel het milieu als de profit zijn belangrijk.
 • Duurzaamheid toekomstige bebouwing wordt onderzocht

Aannames

 • Alle gebouwen zullen op duurzame wijze gebouwd worden.

Uitgangspunten

 • Er moeten goede aanvliegroutes komen die aan de gestelde eisen voldoen.
 • Lelystad Airport zal aan de gestelde milieueisen moeten voldoen, zoals deze zijn bepaald door de overheid.

Eisen

 • Er gaan geen vliegroutes (meer) over de stad. Ook niet van en naar Schiphol. Dit om de geluidshinder van vliegtuigen voor de inwoners van Lelystad te minimaliseren.
 • Er moeten zo nodig geluidsbarrières, of verleggingen van infrastructuur komen om geluidshinder te voorkomen.
 • Er moet eerlijke inpassing in de omliggende natuurgebieden plaatsvinden.
 • Er moet duurzaam gebouwd worden zonder hierbij andere zaken te schaden.

Infrastructuur

Systeemgrenzen

 • Hierbij kijken we naar de aanpassingen die moeten worden gemaakt aan de huidige baan, zodat zakentoestellen kunnen landen.

Aannames

 • We nemen aan dat de huidige baan niet groot genoeg is voor zakentoestellen, aangezien alleen kleine toestellen op de huidige baan kunnen landen. Bij de uitbreiding gaan we uit van middelgrote toestellen. Zie ook Zakelijke Luchtvaart.

Uitgangspunten

 • We gaan ervan uit dat voor een capaciteit van 3 tot 4 miljoen passagiers een x aantal vliegbewegingen nodig zijn.
 • We gaan ervan uit dat een taxibaan moet worden aangelegd.
 • Het moet in +95% van de tijd mogelijk zijn dat vliegtuigen kunnen opstijgen/landen. Dit is een acceptabele marge, met het oog op aanvliegroutes en kosten.
 • We gaan ervan uit dat er gemiddeld 60 passagiers per vliegtuig vervoerd worden.
 • We gaan ervan uit dat er 350 dagen per jaar gevlogen kan worden.

Onderbouwing

Er zijn verschillende toestellen die worden gebruikt voor zakenvluchten, we hebben een selectie gemaakt van verschillende vliegtuigen, gebaseerd op het verschil in lengte en passagiers.

Vliegtuig Vereiste lengte landingsbaan Aantal passagiers
Gulf stream V 1,570 m 19
A319-100 1,950 m 156 (1-class) 124 (2-class)
Boeing Business Jet (BBJ) 1720m 63
Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 2,135m 78

Verder wanneer we de 4miljoen passagiers verspreiden over 350 dagen, komt dit neer op ongeveer 11500 passagiers per dag. Dit zijn 192 vliegbewegingen en verspreid over 18 uur, komt dit neer op ongeveer 11 vliegbewegingen per uur.

Extra onderbouwing

90% van de passagiers is tijdens werkdagen. 260 werkdagen in een jaar. Tijdens werkdagen zijn er dus 3.600.000 (90 % van 4.000.000)/260 = 14.000 passagiers.
Als we dit met de cijfers van Schiphol gaan vergelijken, waar 30% van de dagelijkse bezoekers met de auto komt (1) kunnen we er van uitgaan dat er bij Lelystad 40% van de passagiers met de auto komt. Dit heeft twee redenen, ten eerste is Schiphol beter bereikbaar met het openbaar vervoer, zelfs al wordt de hele OV-infrastructuur rond Lelystad Airport verbeterd, en ten tweede zijn zakelijke reizigers eerder geneigd de auto te nemen dan vakantiegangers.
(1) Schiphol verwerkt per dag gemiddeld 140.000 passagiers, er zijn +/- 30.000 parkeerplekken voor reizigers beschikbaar, waarbij moet worden aangemerkt dat het gemiddelde aantal personen per auto 1,5 bedraagt. Bij Lelystad zal het aantal auto's zo goed als gelijk zijn aan het aantal passagiers dat met de auto komt.
Als we deze cijfers gebruiken om uit te rekenen hoeveel auto's er per dag moeten worden verwerkt en hoeveel mensen er met het OV komen, komen we uit bij de volgende cijfers:

 • 40% van 14.000 = +/- 6000 passagiers met de auto
 • 60% van 14.000 = +/- 8000 passagiers met het Openbaar Vervoer

Omdat de piekbelasting van Lelystad Airport tussen 07.00-12.00 en 17.00-22.00 uur zal liggen, zal ook de belasting van de ontsluitingen tijdens deze periode maximaal zijn. Ervan uitgaande dat tijdens beide pieken 40% van het vliegverkeer op een dag plaatsvindt, levert dit dat er tijdens deze periodes 1120(14.000*40% / 5 uur) passagiers per uur moeten worden verwerkt. Weer verder opgesplitst, betekent dit dat er 640 passagiers met het OV gaan en 480 met de auto.

Eisen

 • Het station Lelystad-Zuid, dat al in ruwbouw is aangelegd, zal moeten worden ontwikkeld en er zal een pendelbus van het vliegveld moeten komen van het vliegveld naar het station. Deze zal elke 5 minuten moeten vertrekken, wat betekent dat er twee zullen moeten gaan rijden. Deze zullen rijden van 6.00 uur tot 01.00 uur, aangezien dan ook de laatste vluchten zullen worden meegepakt. In de middag zal er 1 pendelbus rijden, aangezien het dan minder druk is.
 • Van Station Lelystad Zuid zal er een intercitydienst moeten komen naar Schiphol & Amsterdam. Deze zal elke 20 minuten moeten rijden.

Procesanalyse

De procesanalyse is vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, voor Lelystad Airport zullen we gaan kijken vanuit het oogpunt van de gebruikers. Wat gaan zij doen op Lelystad Airport, welke acties zullen zij er verrichten, hoe komen ze er en hoe kan ervoor worden gezorgd dat er aan de behoeften van de gebruikers kan worden voldaan.

Voor het vliegveld zijn de volgende gebruikers te definiëren. Deze gebruikers zijn ook weer onderverdeeld in subgroepen om een zo goed mogelijk beeld te geven van alle toekomstige gebruikers:

 • Aankomende Passagiers
 • Vertrekkende Passagiers
 • Personeel (zowel personeel dat op de luchthaven werkt als personeel van de luchtvaartmaatschappijen)
 • Goederen

Al deze verschillende gebruikers voeren acties uit op luchthaven, waar zij verschillende soorten faciliteiten en infrastructuur voor nodig zullen hebben. Hieronder staat per gebruiker aangegeven welke acties zij uit zullen voeren.

Aankomende passagiers

 • Arriveren
 • Paspoortcontrole
 • Bagage Ophalen
 • Vertrekken
  • Openbaar Vervoer
  • Auto

Vertrekkende Passagiers

 • Arriveren
  • Openbaar Vervoer
  • Auto
 • Inchecken en bagage afgeven
 • Wachten/Overige Activiteiten
  • Eten
  • Winkelen
  • Zakendoen
 • Vertrekken

Personeel

 • Arriveren
  • Openbaar Vervoer
  • Auto
  • Fiets
 • Aanmelden
 • Werkzaamheden uitvoeren
  • Beveiligen
  • Bagage van en naar vliegtuigen halen
  • Reizigers in- en uitchecken
  • Schoonmaken
  • Koken
  • Afwassen
  • Serveren
  • Catering in vliegtuig en op vliegveld
  • Vliegtuigen tanken
  • Vliegtuigverkeer regelen
  • Bagage controleren
 • Vertrekken

Goederen

 • Afgifte
 • Opslag
 • Gebruik en afvalverwerking

Stakeholderanalyse

Vragen die gesteld dienen te worden voor de analyse:

 • Wie zijn de betrokken / belanghebbende partijen/spelers?
 • Welke belangen hebbenzij bij het ontwerp, realisatie en het gebruik van het bouwwerk?
 • Wat is de prioriteit van hun belangen?
 • Welke doelen streven zij na?
 • Wat is het potentieel om het project te beinvloeden?
 • Welke tastbare- en niet tastbare hulpmiddelen worden gebruikt?
Naam Stakeholder Belangen Prioriteit (1-5) Doel Potentieel (+ of -) Hulpbronnen
Schiphol Groep Winst 5 Maximalisering aantal reizigers ++ Expertise
Gemeente Lelystad Economie 3 Vergroten werkgelegenheid + Wet en regelgeving
Zakelijke passagiers Goed en comfortabel reizen 3 Bestemmingsplaats bereiken + Inspraak/medezeggenschap
Omwonenden Geen hinder, werkgelegenheid 4 Rustig leven, geld verdienen -/+ Inspraak/medezeggenschap
Hotel Lelystad Airport Winst 5 Maximaliseren aantal klanten + /
Milieu organisaties Milieu 4 Reductie CO2 emissie - Publieke opinie
Rijk Economie 3 Vergroten werkgelegenheid + Wet en regelgeving
Bedrijven Winst 5 Maximaliseren omzet + /
Provincie Lelystad Economie 3 Vergroten werkgelegenheid + Wet en regelgeving

Vlekkenplan vliegveld

Onderstaande cirkel geeft de relaties tussen de verschillende gebouwen weer. Een dikke lijn betekend een nauw verband en dunne lijn een zwak verband. Dus hoe dikker de lijn tussen twee gebouwen, hoe dichter deze bij elkaar moeten komen te staan.

Vlekkenplan

Dit geeft de volgende indeling: (ik heb deze weergegeven in een schema die de verbanden aangeeft en daarmee meteen de plekken ten opzichte van elkaar, in plaats van een nieuwe cirkel.)

Verbanden_gebouwen.png

Om hiervan een goede indeling te maken, moeten we eerst weten wat de oppervlaktes zijn van de verschillende gebouwen en voorzieningen:

 • kantoren: 12.000
 • winkelcentrum: 1500 (bron: vergelijking Condon City Airport)
 • hotel: 5000
 • brandweer: 200 (10*20)
 • ambulance: 50
 • EHBO: 100
 • parkeerplaats: 50.000 (10.000 passagiers per dag  ± 5000 auto’s  1000 lang parkeren, 4000 kort parkeren (max. 24 uur) 10 m2 per parkeerplaats  40.000 m2 kort parkeren en 10000 m2 lang parkeren)
 • terminal: 30.000 (bron: wikipedia; vergelijking met nieuwe terminal van Mohammed V International Airport)
 • Hangars: 60.000 (80*750) (Ruimte voor minimaal 30 vliegtoestellen. Per vliegtuig 2000 m2  totale oppervlakte 60.000 m2.)
 • busstation: onbekend

Hieruit volgen de verschillende varianten, weergegeven in de afbeeldingen hieronder. Let wel: De hulpdiensten (brandweer, ambulance en EHBO) staan hierin niet weergegeven, omdat deze te klein zijn om te kunnen zien op de afbeeldingen. De bedoeling is dat deze in alle varianten tussen de terminal en de hangars komen te liggen.

Variant 1

variant1.jpg
Voor deze variant is het nodig de taxibaan te verplaatsen naar de andere kant van de landingsbaan.
Het pand met de kantoren ligt vrij ver bij de rest vandaan, omdat het niet nodig is dat die dichtbij de terminal is.

Variant 2

variant2.jpg
Hiervoor moet de taxibaan ook weer verlegd worden.
Deze keer staat het kantorenpand vlak bij de parkeerplaats en vlakbij de weg. Zo kunnen de kantoormensen gebruik maken van de grote parkeerplaats. Dit is echter niet mogelijk als het betaalde parkeerplaatsen worden, dat zou een beetje lullig zijn voor de kantoormensen.

Variant 3

variant3.jpg
Hier ligt alles aan de kant van de originele taxibaan. Ook ligt de parkeerplaats op de originele plek, maar dan een stuk groter.

Variant 4

variant4.jpg
Hier is het hotel verder naar achteren geschoven en de hangars voor de terminal geplaatst. Wat bij nader inzien niet zo handig is, omdat men dan om de hangars heen moet om het vliegtuig in te stappen.

Variant 5

variant5.jpg
Hier is het hotel vlakbij de taxibaan gezet, zodat de gasten de vliegtuigen kunnen zien. De hangars zijn hier weer voor de terminal weg wat het een stuk makkelijker maakt om de vliegtuigen te bereiken.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License