Deelrapport 3: Startnotitie Excursie

Excursie Lelystad Airport 11 november 2008

Vragen:

1. Informatie over zakelijke vluchten

 • Soort vliegtuigen
 • Spreiding Zakenvluchten
 • Benodigde capaciteit bij 3 a 4 miljoen zakelijke passagiers per jaar

2. Uitbreidingsmogelijkheden

 • Aankoop grond, eventuele overlast voor omwonenden
 • Beperkingen m.b.t. uitbreiding
 • Toegestane uitbreiding door overhead

3. Capaciteit infrastructuur

 • Wegen + OV
 • Huidige belasting & verwachte belasting op infrastructuur

4. Parkeergelegenheid

 • Huidige situatie
 • Zowel short-stay als long-stay parkeerplaatsen

5. Aanwezige faciliteiten & aanvullende faciliteiten na uitbreiding

6. Samenwerking met Schiphol en evt. Andere luchthavens

7. Mogelijkheden voor sportvliegtuigen

8. Uitbreiding huidige baan/ Nieuwe banen aan gaan leggen (capaciteit)

9. Omgevingsfactoren

 • Bodem
 • Evt. Objecten in de omgeving waar rekening mee moet worden gehouden
 • Afstand en ligging t.o.v. Lelystad (ka nook met Google Earth)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License