Deelrapport 4: Excursieverslag
Lelystad%20Airport%201

Auteur: Projectgroep B05

Gericht aan: Opdrachtgever W. Broere

Dinsdag 11 november heeft de excursie naar Lelystad Airport plaatsgevonden. Alle kennis die is opgedaan vormt samen dit verslag. Het uitgangspunt van het verslag is de startnotitie waarin alle vragen in zijn opgenomen waarop de antwoorden tijdens de excursie gevonden konden worden. Allereerst worden deze vragen nog eens opgesomd, maar deze keer met de antwoorden erbij. Daarna volgt een lijstje met de mogelijkheden en beperkingen m.b.t. de uitbreiding van de luchthaven. Vervolgens komt er een stukje tekst waarin alle gevonden informatie in opgenomen is met daaronder een schets en enkele kaartjes met Lelystad Airport en zijn omgeving. Tot slot volgen nog een aantal links van websites waar verdere informatie te vinden is over een aantal onderwerpen.

Antwoorden op vragen uit Startnotitie:

1. Informatie over zakelijke vluchten

Soort vliegtuigen

Het soort vliegtuigen dat Lelystad Airport op dit moment kan hebben zijn Fokker 50, Fokker 70, Fokker 100, Gulfstream, BAE-146, Boeing 737 en de Airbus 320. In de toekomst moeten ook grotere Boeings zoals de Boeing 757 en groter er kunnen landen. Maar daarvoor moet de baan verstevigd worden.

Spreiding Zakenvluchten

De spreiding van de zakenvluchten op het ‘nieuwe’ Lelystad Airport is erg gelijkmatig. Er zullen waarschijnlijk geen pieken en dalen zijn.

Benodigde capaciteit bij 3 a 4 miljoen zakelijke passagiers per jaar

Voor de capaciteit van 3 a 4 miljoen passagiers per jaar is er geen nieuwe baan nodig. De baan die er nu ligt is in principe voldoende om aan de toekomstige capaciteit te voldoen. Wel moeten er faciliteiten zoals incheckbalies komen.

2. Uitbreidingsmogelijkheden

Aankoop grond, eventuele overlast voor omwonenden

Voor de huidige uitbreiding van Lelystad Airport hoeft geen extra grond aangekocht te worden. Maar als de toekomstige landingsbaan van 2100 meter verlengd moet worden tot 2400 meter moet er wel grond gekocht worden.
De bewoners van Lelystad zullen weinig tot geen last hebben van de uitbreiding van Lelystad Airport omdat de vliegroutes niet over de stad zullen gaan en omdat het vliegveld ’s nachts gesloten is.

Beperkingen m.b.t. uitbreiding

Als men eventueel nog een tweede baan aan wil leggen, kan dat alleen aan de zuid-oost kant. Verder was er niet genoeg ruimte om alle toekomstige parkeerplaatsen op maaiveld aan te leggen. Er moet dus ‘gestapeld’ worden.

Toegestane uitbreiding door overheid

De overheid stelt geen limieten aan de geplande uitbreiding van het vliegveld

3. Capaciteit infrastructuur

Wegen + OV

Nu is het vliegveld met de auto bereikbaar via de A6 en vervolgens de N302. Ook is er een busdienst die eens per half uur gaat.
In de toekomst komt er een hoogwaardige busverbinding tussen station Lelystad en het vliegveld.

Huidige belasting & verwachte belasting op infrastructuur

Op de snelweg tussen Lelystad en Amsterdam staat in de spits file. De snelweg A30 naar Harderwijk zal in de toekomst verder worden uitgebreid.

4. Parkeergelegenheid

Huidige situatie

De parkeergelegenheid is op dit moment genoeg. In de toekomst zullen de parkeerplaatsen ‘gestapeld’ moeten worden.

Zowel short-stay als long-stay parkeerplaatsen

Er komen ook een long-stay parkeerplaatsen. Deze zijn te gebruiken tegen betaling.

4. Aanwezige faciliteiten & aanvullende faciliteiten na uitbreiding

Er wordt ruimte gelaten voor horeca en winkels, maar deze wordt niet zelf ingericht. Er is een hotel maar die wordt niet uitgebreid omdat het niet rendabel is want de zakenmensen vliegen point-to-point. De brandstof bevoorrading is niet voldoende en wordt uitgebreid, dit wordt gedaan door pendel tankwagens. De verkeerstoren wordt verplaatst naar de andere kant van de baan net als de terminal. Er moet ook ruimte gelaten worden voor uitbreiding van de beveiliging.

5. Samenwerking met Schiphol en evt. andere luchthavens

Lelystad Airport is onderdeel van Schiphol. Als Schiphol verder groeit, neemt Lelystad vluchten over. Schiphol wil groeien tot maximaal 510.000 vliegbewegingen. Lelystad zal de overige groei voor zijn rekening nemen.

6. Mogelijkheden voor sportvliegtuigen

De mogelijkheid voor sportvliegen blijft, maar de microlights zullen niet meer op Lelystad mogen vliegen. De sportvliegtuigen blijven ongeregeld.

7. Uitbreiding huidige baan/ Nieuwe banen aan gaan leggen (capaciteit)

De huidige baan wordt verlengd van 1400 meter tot 2100 meter ook wordt hij verstevigd. Als het in de toekomst nodig blijkt zal hij nog verlengd kunnen worden tot maximaal 2400 meter. Het is onrendabel om een tweede baan aan te leggen.

8. Omgevingsfactoren

Bodem

De bodem is geschikt voor de uitbreiding van Lelystad Airport.

Evt. Objecten in de omgeving waar rekening mee moet worden gehouden

Er zijn geen objecten zoals hoogspanningsmasten of zendmasten in de omgeving.

Boeing

Afstand en ligging t.o.v. Lelystad

De afstand van Lelystad tot Lelystad Airport is hemelsbreed 6,5 kilometer ten zuidoosten van Lelystad.

Mogelijkheden en beperkingen Airport Lelystad

Mogelijkheden:

 • Verlenging van huidige landingsbaan tot 2400m
 • Verbreding van de baan of aanleg veiligheidsverharding aan beide zijden
 • Aanleg nieuwe landingsbaan met maximale lengte van 3500m
 • Aanleg van standplaatsen voor 15 Boeing 737’s ongeveer ten westen van huidige start en landingsbaan
 • Aanleg van openbaar vervoer naar Lelystad Airport goed haalbaar
 • 20-30 bestemmingen
  Hangars
 • Tot 4 miljoen passagiers
 • 5000 tot 6000 arbeidsplaatsen
 • Invoer van luchtverkeersleiding
 • Plaatsing van brandstofopslag voor vliegtuigen of tankplaats waar trailers met brandstof aangeleverd worden.
 • Aanleg van terminals
 • Uitbreiding hotel
 • Aanleg randvoorzieningen (restaurants, souvenirwinkels etc.)
 • Uitbreiding tot regionale luchthaven met bestemmingen binnen Europa (binnen de huidige wetgeving)
 • Aanleg extra taxiban(en)

Beperkingen:

 • Nieuwe landingsbaan kan niet gelegd worden tussen Lelystad Airport en Lelystad vanwege geluidsoverlast
 • Er is veel natuurgebied om Lelystad Airport heen gelegen
 • Ontwikkeling van eventuele andere projecten in de buurt van het vliegveld (woningbouw, bedrijvigheid, recreatie en landbouw)
 • Kredietcrisis
 • Politiek klimaat (bij verdere uitbreiding dan huidige planning)
 • Milieuactivisten

Samenvatting opgedane kennis

Huidige situatie Lelystad Airport:

 • Ongeregelde luchtvaart
 • Baaneigenschappen: 1250 m lang, 30 m breed. Geen verkeersleiding
 • Faciliteiten beperkt, basisfaciliteiten in orde(brandweer, tanksysteem)
 • 120.000 vliegbewegingen per jaar

Bij uitbreiding van Lelystad Airport wordt uitgegaan van 3-4 miljoen zakelijke passagiers per jaar. De luchthaven zal zich vooral gaan richten op point-to-point luchtverkeer en er wordt ruimte gemaakt voor overnightmogelijkheden. Er is waarschijnlijk niet genoeg ruimte om als homebase voor een luchtvaartmaatschappij te gaan fungeren.

De uitbreidingen die in ieder geval plaats gaan vinden zijn:

 • baan wordt opnieuw aangelegd, behoudt wel dezelfde positie. De baan wordt 2100m lang, blijft 30 m breed(maar krijgt verharde ‘schouders’ van elk 7,5 m breed, deze blijven onbelijnd). Bovendien wordt de baan verstevigd, om landen van grotere vliegtuigen mogelijk te maken. De geleidingslichten van de landingsbaan zullen ook worden uitgebreid.
 • Extra taxibaan voor geregelde luchtvaart aan de noordwest kant van de baan. De ongeregelde luchtvaart behoudt dezelfde plek en gaat alleen gebruik maken van de huidige taxibaan.
 • Er wordt een nieuwe terminal aangelegd ten noorden van de baan. Hier worden ook faciliteiten aangelegd om de afhandeling van passagiers snel te laten verlopen. Ook komt er ruimte voor horeca(bijv Starbucks, McDonalds e.d.) en taxfree winkels. Bij de terminal worden ± 15 opstelplaatsen aangelegd voor de verwachte vliegtuigen.
 • Parkeergelegenheid zal in het gebied rondom de terminal worden aangelegd, wegens ruimtegebrek zullen dit parkeergarages zijn met meerdere lagen.
 • Om geregelde luchtvaart mogelijk te maken komt er ook verkeersleiding. De volgende typen vliegtuigen zullen dan op Lelystad kunnen landen:
  • Fokker 50/70/100
  • Boeing 737/ Airbus A320
  • Gulfstream
  • BAE-146
 • Bij het ontwerpen en aanleggen van de nieuwe terminal, wordt rekening gehouden met eventuele verdere uitbreiding.
 • Ook zal er bij de geregelde luchtvaart, doordat er hier straalmotoren worden gebruikt, rekening moeten worden gehouden met overlast door vogels. Deze zullen beheerst moeten gaan worden, aangezien er erg veel vogels in het gebied voorkomen. Ook moet er worden gekeken of landbouw op het grondgebied van de luchthaven nog wel wenselijk is.
 • De luchthaven zal geopend zijn van 6.00 uur t/m 23.00 uur(met een uur uitloop). ’s Nachts zal er geen vliegverkeer plaatsvinden.
 • Het tankpark zal worden vernieuwd. Mogelijkheden worden onderzocht, meest waarschijnlijke optie is dat er met tankers zal worden gewerkt.

Omgevingsfactoren

 • terrein is 250 ha. Voornamelijk gras en ook enkele landbouwakkers.
 • Omringend gebied vooral agrarische bedrijven, dus weinig overlast voor bebouwing als er wordt uitgebreid.
 • Ontsluitingsmogelijkheden zijn goed, A6 is dichtbij en is een 2x2 baans snelweg. Verder goede ontsluiting in de richtingen Utrecht en Zwolle, Amsterdam is in de spitsuren zeer slecht bereikbaar vanuit Lelystad door files.
 • Station Lelystad bereikbaar met busverbinding, deze zal in de toekomst moeten worden verbeterd om een goede OV-verbinding te realiseren.

Toekomstverwachtingen zijn in de luchtvaart moeilijk te bepalen. Er zal rekening moeten worden gehouden met verschillende factoren:

 • Omstandigheden in luchtvaartbranche
 • Economische ontwikkelingen
 • Milieuproblematiek
 • Ontwikkelingen in de politiek
 • Ontwikkeling plaatselijk bedrijfsleven
Grote%20Steden
Luchtfoto
Plattegrond

Digitale kennisverwerving

Zakentoestellen:

Gulfstream G650
http://en.wikipedia.org/wiki/Gulfstream_G650
Crew: 2 pilots
Capacity: 11 - 18 passengers
Boeing BBJ
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_Business_Jet

Crew: 4
Capacity: 25-50 passengers

A319CJ
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320#A319CJ

39 passagiers

Lijst van zakentoestellen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_jets

Milieueffectrapport Lelystad Airport

http://www.vrom.nl/docs/nsl/37_s.pdf

Informatie over vliegtuigen, luchtkwaliteit, effecten op milieu.

“Het gaat dan om passagiers- en zakentoestellen, zoals de Gulfstream ….. Aanleg van een tweede verharde taxibaan over de hele lengte van de baan en met een …”

Breed draagvlak voor uitbreiding Lelystad Airport

http://www.blikopnieuws.nl/bericht/49377

Tot een groei van 4 miljoen passagiers is er steun voor de uitbreiding van Lelystad Airport.

Uitbreiding Lelystad-Airport; meer dan een jaar vertraagd.

http://www.v3on.nl/Nieuws/Uitbreiding_Lelystad_Airport/uitbreiding_lelystad_airport.html

**Problemen met het uitbreiding van lelystad, minister wil niet betalen voor luchtverkeersleiding. **

“Mocht Oude-Weernink geen toestemming voor een gedeeltelijke verkeersleiding (in jargon een AVIS) krijgen dan zou hij kunnen overwegen om gedurende vertrek- of landingsprocedures van dergelijke grote vliegtuigen, het overige (kleine) vliegverkeer stil te leggen.”

Uitbreiding Lelystad Airport; de stand van zaken

http://flevoland.nl/nieuws/infopagina/infopaginaoktober.pdf

Komen er daadwerkelijk extra banen?

http://www.vivf.nl/nb.16.01.08%20uitbreiding%20LA.htm
Twijfels dat er meer banen komen

http://www.vno-ncwmidden.nl/web/show/id=143693/contentid=6996
Bedrijven pleiten dat er meer banen komen + informatie van persvoorlichting etc.

http://www.youtube.com/watch?v=T2C930o_G6A
Film over uitbreiding (saai)

http://www.verkeersinformatiedienst.nl/top50.html
Top 50 files in Nederland (paar van en naar Flevoland)
Almere staat er twee keer in, dus moet andere aansluiting komen.

http://www.hotellelystadairport.nl/Het%20Hotel/
Informatie over het hotel. 24 Kamers

http://www.kvk.nl/regio/gooi_eem_flevoland/Images/Samenvatting%20Regionaal-Economische%20betekenis%20Lelystad%20Airport_tcm17-146996.pdf
Informatie over de uitbreiding van Lelystad airport gezien vanuit het standpunt van KvK. Dit met sterkten en zwakten van Lelystad airport en de kansen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License