Deelrapport 8: Synthese

Hier aub alle nette synthese's. Probeer het een beetje uniform te houden.

Eelke

Vragen die gesteld dienen te worden voor de analyse:

  • Wie zijn de betrokken / belanghebbende partijen/spelers?
  • Welke belangen hebbenzij bij het ontwerp, realisatie en het gebruik van het bouwwerk?
  • Wat is de prioriteit van hun belangen?
  • Welke doelen streven zij na?
  • Wat is het potentieel om het project te beinvloeden?
  • Welke tastbare- en niet tastbare hulpmiddelen worden gebruikt?
Naam Stakeholder Belangen Prioriteit (1-5) Doel Potentieel (+ of -) Hulpbronnen
Schiphol Groep Winst 5 Maximalisering aantal reizigers ++ Expertise
Gemeente Lelystad Economie 3 Vergroten werkgelegenheid + Wet en regelgeving
Zakelijke passagiers Goed en comfortabel reizen 3 Bestemmingsplaats bereiken + Inspraak/medezeggenschap
Omwonenden Geen hinder, werkgelegenheid 4 Rustig leven, geld verdienen -/+ Inspraak/medezeggenschap
Hotel Lelystad Airport Winst 5 Maximaliseren aantal klanten + /
Milieu organisaties Milieu 4 Reductie CO2 emissie - Publieke opinie
Rijk Economie 3 Vergroten werkgelegenheid + Wet en regelgeving
Bedrijven Winst 5 Maximaliseren omzet + /
Provincie Lelystad Economie 3 Vergroten werkgelegenheid + Wet en regelgeving

Inventarisatie geeft ons:

Programma van Waarden en een Programma van Eisen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License