Tussenrapport B05: Analyse & Synthese
vliegtuig_voorkant
Projectgroep
B05
Datum
vrijdag 12 december 2008
Begeleider
S. Minderhoud
Opdrachtgever
dhr. Broere

Inhoudsopgave

Inleiding

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van een aantal analyses die zijn uitgevoerd. De analysemethoden zijn terug te vinden in het dictaat van het vak "Inleiding Ontwerpen in de Civiele Techniek deel 1". Na het toelichten van de analyses en het uiteenzetten van de resultaten in hoofdstuk 1 wordt er gekeken naar de synthese van oplossingen. Deze oplossingen komen tot stand doormiddel van onder andere het programma van eisen en een uitgebreid vlekkenplan. De synthese zelf zal naar voren komen in hoofdstuk 2.

Iedere synthese zal een integraaloplossing zijn voor de vooraf gedefinieerde probleemstelling. Elke integraaloplossing zal hierbij ook kort z'n herkomst verklaren aan de hand van de gedane syntheses. Op deze manier wordt een vijftal oplossing uitgezet, waar aan het eind van hoofdstuk 2 een samenvatting van wordt gemaakt. Het geheel wordt afgesloten in hoofdstuk 3.

1. Analyse

Kort inleidend woordje over de analyse. Alleen voor de vorm, liefst 1 paragraafje van ongeveer 50 woorden.

1.1 Probleemstelling & Achtergrondinformatie

De probleemstelling wordt gestaafd door achtergrondinformatie. Deze achtergrondinformatie is afkomstig van belangrijke stakeholders. Drie van deze stakeholders zullen worden uitgelicht. Hierna zal de probleemstelling worden gedefinieerd.

Als drie belangrijkste stakeholders is gekozen voor:

Lelystad Airport
Aangezien het hier de uitbreiding van Lelystad betreft, zal de relevantie van het probleem en dus het uitvoeren van het onderzoek, bijzonder groot zijn. Lelystad wil groeien(van alleen ongeregelde naar geregelde luchtvaart) en overgaan van regionale/lesvluchten naar intra-europese zakelijke luchtvaart. Om dit te bewerkstelligen zullen er dus verregaande maatregelen moeten worden getroffen, waardoor Lelystad Airport ingrijpend zal gaan veranderen. Uit het onderzoek zal blijken hoe deze herinrichting/herstructurering van Lelystad Airport in zijn werk zal gaan. Er moet extra personeel aan worden genomen, er zal grond moeten worden aangekocht, tijdens de verbouwing zal het vliegveld gewoon openblijven, allemaal uitkomsten van het onderzoek die gevolgen zullen hebben voor het vliegveld zelf.
Regio Lelystad
De uitbreiding van Lelystad Airport zal veel voordelen hebben voor de regio, maar ook nadelen (vooral wat betreft milieu en overlast). Er zal werkgelegenheid worden gecreëerd in de regio en de infrastructuur zal worden aangepakt. Positieve ontwikkelingen dus, maar dan zal de regio Lelystad het wel in moeten kunnen passen en eventueel hun eigen plannen aan gaan passen. Ook zal de regio te maken krijgen met meer geluidsoverlast en ook een grotere milieubelasting van het vliegveld. De relevantie zal dus vooral liggen in de aanleg van de banen, aangezien dat bepaalt hoe de vliegtuigen zullen vliegen en dus hoe groot de overlast voor omwonenden zal zijn.
Schiphol Group:
Schiphol Group, de eigenaar van Lelystad Airport, zal het leeuwendeel van de financiering voor zijn rekening gaan nemen en dat is dan ook de belangrijkste uitkomst van het onderzoek voor Schiphol Group. Ook zal uit het onderzoek blijken of Lelystad een goed alternatief kan worden voor Schiphol, wat betreft zakelijke passagiers, en of men dus de belasting op Schiphol zelf kan verlagen door een groot deel van de zakelijke vluchten over te hevelen naar Lelystad. Dit zou betekenen dat Schiphol Airport op andere gebieden verder kan groeien en dus internationaal een belangrijke luchthaven kan blijven. Als er bijvoorbeeld uit het onderzoek naar voren komt dat er een zeer goede verbinding mogelijk is tussen Schiphol en Lelystad, zal dit overstapmogelijkheden van de twee vliegvelden makkelijker maken en dus aantrekkelijker om toe te passen voor de Schiphol Group.

Met deze gegevens is de probleemstelling goed te formuleren in een paar zinnen.

Probleemstelling
Lelystad Airport wil een luchthaven worden waar jaarlijks 3 tot 4 miljoen passagiers worden afgehandeld. Het heeft op het moment echter niet voldoende faciliteiten om deze capaciteit te waarborgen. Ook de infrastructuur rond het vliegveld is niet geschikt om deze hoeveelheid passagiers op een goede manier af te kunnen wikkelen.

1.2 Verantwoording referentievoorbeelden

In de loop van de analyse wordt gerefereerd naar een aantal vergelijkbare situaties en locaties. Een goed referentievoorbeeld voor Lelystad Airport is het kleinste vliegveld van Londen, London City Airport.

Net als het toekomstige Lelystad Airport van onze opdracht verwerkt dit vliegveld zo’n drie miljoen zakelijke passagiers per jaar. Het vliegveld is gelegen in het oosten van Londen. Wat betreft ligging is het dus niet goed te vergelijken met het vliegveld van Lelystad. Dit ligt namelijk behoorlijk ver van de grote steden verwijderd en niet in een stedelijke omgeving, zoals London City Airport dat wel ligt.

Op andere punten is dit een verantwoord referentievoorbeeld. De capaciteiten van de vliegvelden zullen ongeveer hetzelfde worden, het soort passagiers ook. Beide vliegvelden richten zich op de zakelijke passagiers, wat ook voor bedrijvigheid zal gaan zorgen rondom Lelystad Airport. Deze bedrijvigheid zal ook te vergelijken zijn met die in het oosten van Londen. Vergelijkbare bedrijven zullen zich namelijk willen gaan vestigen rondom het vernieuwde vliegveld.

Andere relevante referentievoorbeelden die we zouden kunnen gebruiken zijn de huidige vliegvelden in Nederland. Voornamelijk de kleinere vliegvelden, als Rotterdam Airport en Eindhoven Airport kunnen goed worden gebruikt als voorbeeld. Bij deze vliegvelden moeten we wel rekening houden met het feit dat deze zich vooral richten op vakantieverkeer. Ook is de capaciteit van deze vliegvelden meer dan twee keer zo klein als die van het toekomstige Lelystad Airport.

1.3 Procesanalyse

De procesanalyse is vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, voor Lelystad Airport zullen we gaan kijken vanuit het oogpunt van de gebruikers. Wat gaan zij doen op Lelystad Airport, welke acties zullen zij er verrichten, hoe komen ze er en hoe kan ervoor worden gezorgd dat er aan de behoeften van de gebruikers kan worden voldaan.

Voor het vliegveld zijn de volgende gebruikers te definiëren. Deze gebruikers zijn ook weer onderverdeeld in subgroepen om een zo goed mogelijk beeld te geven van alle toekomstige gebruikers:

 • Aankomende Passagiers
 • Vertrekkende Passagiers
 • Personeel (zowel personeel dat op de luchthaven werkt als personeel van de luchtvaartmaatschappijen)
 • Goederen

Al deze verschillende gebruikers voeren acties uit op luchthaven, waar zij verschillende soorten faciliteiten en infrastructuur voor nodig zullen hebben. Hieronder staat per gebruiker aangegeven welke acties zij uit zullen voeren.

Aankomende passagiers

 • Arriveren
 • Paspoortcontrole
 • Bagage Ophalen
 • Vertrekken
  • Openbaar Vervoer
  • Auto

Vertrekkende Passagiers

 • Arriveren
  • Openbaar Vervoer
  • Auto
 • Inchecken en bagage afgeven
 • Wachten/Overige Activiteiten
  • Eten
  • Winkelen
  • Zakendoen
 • Vertrekken

Personeel

 • Arriveren
  • Openbaar Vervoer
  • Auto
  • Fiets
 • Aanmelden
 • Werkzaamheden uitvoeren
  • Beveiligen
  • Bagage van en naar vliegtuigen halen
  • Reizigers in- en uitchecken
  • Schoonmaken
  • Koken
  • Afwassen
  • Serveren
  • Catering in vliegtuig en op vliegveld
  • Vliegtuigen tanken
  • Vliegtuigverkeer regelen
  • Bagage controleren
 • Vertrekken

Goederen

 • Afgifte
 • Opslag
 • Gebruik en afvalverwerking

Met deze procesanalyse is in kaart gebracht welke stromen binnen en buiten het vliegveld bepaalde functies uitvoeren.

1.4 Functieanalyse

functieanalyseon7.jpg

1.5 Stakeholderanalyse

stakeholderanalyseww2.jpg

1.6 Programma van Eisen

1.7 Vlekkenplan

okpw2.jpg

2. Synthese

2.1 Integraaloplossing 1

2.2 Integraaloplossing 2

2.3 Integraaloplossing 3

2.4 Integraaloplossing 4

2.5 Integraaloplossing 5

3. Slot

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License